3 anledningar till att plugga ekonomi

Ekonomi är en av de populäraste utbildningarna i Sverige. Det finns många fördelar med att plugga ekonomi. Dels är det en bred och allmänbildande utbildning som ger många jobbmöjligheter inom privat såväl som offentlig sektor. Även du som planerar att starta eget bolag har nytta av en ekonomiutbildning.

Att välja utbildning kan vara riktigt svårt. De flesta går igenom ett stort antal alternativ innan de slutligen bestämmer sig. Ibland är det även betyg och urvalskriterium som styr valet av utbildning. Ekonomi är en av de absolut vanligaste och mest populära utbildningarna efter gymnasiet. Det finns många fördelar med att plugga ekonomi. Här kan du läsa mer om tre av dessa.

Bred utbildning

Ekonomi är en mycket bred utbildning som innefattar många delämnen som skiljer sig ganska mycket från varandra. Till dessa hör bland annat marknadsföring, redovisning, nationalekonomi, finans och internationell ekonomi. Genom att gå en ekonomikurs lär du dig de grundläggande kunskaperna inom de olika ekonomiområdena. Därefter kan du specialisera dig inom det som du tycker verkar roligast.

Många jobbmöjligheter

En bra ekonomiutbildning ger dig nästintill oändliga jobbmöjligheter. De som har pluggat inom ekonomi arbetar inom en rad olika sektorer och områden. Inom den offentliga sektorn jobbar ekonomer inom alla myndigheter och departement. Framför allt finansdepartementet anställer många ekonomer, men även Utrikesdepartementet anställer ekonomer med inriktning på främst internationell ekonomi och nationalekonomi. Inom den privata sektorn arbetar många personer med ekonomiutbildning. Inom alla typer av företag och banker anställs ekonomer med olika kompetens. Vanliga specialistkunskaper hos ekonomer är bland annat marknadsföring, finans och redovisning.

Allmänbildande och bra för blivande entreprenörer

Ytterligare en fördel att plugga ekonomi är att det är allmänbildande. Du får en bättre översikt av hur den privata och offentliga sektorn fungerar. Du får en bättre förståelse för ekonomiska begrepp som reporänta, BNP, optioner och årsredovisning. Denna allmänbildande kunskap är viktig oavsett framtida yrke. En grundläggande ekonomibildning är förmodligen den bästa utbildningen för dig som funderar på att starta eget bolag. Vissa menar att det inte går att studera entreprenörskap, men däremot kan kurser i företagsekonomi ge dig en bättre förståelse för företagande.