Att lära sig spara i aktier

Att lära sig spara i aktier

I dag skriver vi om hur man kan lära sig att spara i aktier, utan att för den delen ha en ekonomiutbildning. Det gäller dock att läsa på lite innan så man vet vad man gör, men sedan är det bara att tuta å köra.

analysAtt spara i aktier, via till exempel https://www.aktieinvest.se/ är lättare än vad man kan tro. I en artikel i Dagens Nyheter kan vi läsa om hur man kan börja, om man är intresserad av att lära sig mer kring just aktier. Enligt en vice vd på föreningen Unga aktiesparare kan man, om man har intresset och tiden, bilda sig en egen uppfattning genom att läsa företags årsredovisningar och kvartalsrapporter. Flera tips från artikel är att:

  • Köp flera aktier för att sprida riskerna
  • Läs analyser om bolagen
  • Skaffa en depå hos en bank
  • Undersök var det är mest förmånligt att spara i aktier
  • Oftast är det bäst att öppna ett ISK (investeringssparkonto)
  • Med ett ISK behöver man inte betala skatt på vinsten varje gång man säljer av aktier
  • Priset för att göra en affär (courtage) är viktigt att titta på
  • Håll dig till 8 – 12 bolag i olika branscher i din depå

BankMan ska tänka på att inte köpa aktier i allt för små belopp varje gång, då kan minimicourtaget bli alltför stor del av det man köper för. Om man köper och säljer ofta så kan courtagavgifterna bli höga. Det är inte särskilt smart om man tänker långsiktigt.

På ett investeringssparkonto kan du förvara pengar, finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en handelsplattform (aktier, konvertibler, köpoptioner) samt fondandelar. Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas, detta innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på ditt konto. Du behöver inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i din deklaration.

Aktieköpartips är värda att lyssna på ibland

I Dagens Industri kan vi läsa om hur Aktiespararen rekommenderar köp av aktier i H&M, eftersom dessa är inne i en tillfällig svacka vad gäller lönsamheten, vilket kommer göra aktierna mer värda snabbt. Snart vänder det nämligen igen, och därför är det smart att köpa med målkursen 330 kronor på 12 månaders sikt.

När du ska värdera om det är värt att köpa en aktie i ett företag, eller inte, kan du tänka igenom om produktmixen är gynnsam, om marknadsandelarna är växande samt om det finns en slags säkerhet i prognosen. Om du misstänker att ett bolag är övervärderat gäller det att avvakta, eller kanske sälja.

Om du vill ha mer info om aktiehistorik och större händelser i värdepappershandeln är ett tips att du kikar in myndigheten Skatteverkets hemsida, där finns det under ”Skatter” en flik som heter just ”Aktiehistorik”, med informationen du behöver. Till exempel emissioner för samtliga aktier på Nordiska listan Stockholm, Aktietorget, NGM Equity med flera. Även information om vissa bolag som är baserade utomland finns här att finna, särskilt om det är bolag där det skett händelser som kan vara av intresse för just svenska aktieägare. Även en del onoterade bolag där Skatteverket har lämnat brevsvar finns att hitta. I listan hittar du allt från