Bättre med ledarskaps utbildning

Det finns egentligen inte någon typ av ledare som inte skulle kunna utvecklas i sitt ledarskap av att gå en ledarskap utbildning. Vilken utbildning som är mest lämplig beror dock på inom vilken bransch som ledaren är verksam. Idag står arbetsmarknaden inför stora förändringar, och varje bransch har utmaningar att möta. Vilka utmaningarna är skiljer sig dock åt.

Den traditionella tillverkningsindustrin, som satte i:et i ordet i-land, finns inte längre kvar i Sverige. Det allra mest, vare sig det är datorer eller underkläder, tillverkas idag i kina. En del enklare tillverkningsindustri, som skor och annan konfektion, flyttas dock alltmer till Vietnam, där lönerna är lägre. Är man verksam inom tillverkningsindustrin är det viktigt att känna till vad detta medför, och vilka skillnader som finns mellan industrierna i Kina och i Vietnam.

Inom tjänstesektorn, som är den enda sektor som förväntas växa i Sverige, kommer konkurrensen inte från Kina utan från Indien. Den indiska medelklassen är lika talrik som USA:s hela befolkning, och i landet finns flest IT-konsulter i hela världen. Även enklare tjänster utförs från utlandet, bl.a. har vissa företag vunnit upphandlingar om färdtjänstens bokningstjänst genom att förlägga verksamheten till Moldavien.
Vad man bör vara vaksam på av det som utspelar sig på den internationella arenan har således mycket att göra med den bransch där man är verksam. Att känna till Kinas eller Vietnams politiska system är viktigt vare sig man gör affärer med dessa länder eller inte, så länge man befinner sig inom tillverkningsindustrin. Vissa undantag finns kanske, men på det stora hela blir man en bättre chef av att känna till vad som händer i Östasien.