Därför mobbar chefen de bästa

Därför mobbar chefen de bästa

Det låter säkerligen som en klyscha men sanningen är att den främsta anledningen till att chefen mobbar sina allra bästa anställda faktiskt är för att chefen känner sig hotad på ett eller annat sätt – de är avundsjuka helt enkelt.

Chef jättehög kontorsstolDet sägs att man får ett framgångsrikt företag med snäll chef, och det stämmer verkligen när man ser till forskningen på området. Tyvärr är inte alla chefer så snälla dock och det är de duktiga kollegorna som drabbas hårdast. Ny forskning visar nämligen att det inte längre är de underpresterande medarbetarna som råkar ut för chefens irritation, istället är det de mest kompetenta och duktiga anställda som rent av mobbas av sina chefer. Varför är det på detta vis då? Enligt Ny Teknik som skriver om forskningen beror detta på att vissa chefer faktiskt känner sig hotade av starka medarbetare och det leder i sin tur till att dessa behandlas sämre. Vad forskningen visar är att detta främst görs av chefer med höga värden av social dominansorientering, vilket kort kallas SDO inom psykologin för att mäta hur socialt dominanta personer är. Dessa personer beskrivs vanligtvis som drivna, maktlystna och tuffa, och tenderar också att vilja bibehålla eller gärna förstärka rådande strukturer och hierarkier som finns på arbetsplatserna.

Svårt att acceptera en medarbetare med ”lägre status”

En person med höga SDO-värden har ofta svårt att acceptera en anställd som har en ”lägre status” på arbetsplatsen än vad chefen har, speciellt när det kommer till goda insatser. Därför när en sådan anställd börjar klättra på den sociala stegen kan det slå snett för chefen och denne börjar mobba och frysa ut den ”undre” kollegan. Vanligt är att chefen hånar, ljuger om eller anklagar dessa personer för inkompetens inför övriga medarbetare för att på så vis peta ned dem från stegen. Så hur kommer man till bukt med dessa chefer med höga SDO-värden? Vad forskarna tipsar om är bland annat att:

  • Företag börjar mäta SDO-värden hos alla chefer som finns inom organisationen i ett förebyggande syfte.
  • Skapa något som sporrar chefer att belöna högpresterande medarbetare istället för att trycka ned dem.
  • Fastställa regler och rutiner om hur drivna, duktiga medarbetare ska behandlas (något att tänka på är till exempel att personer som har höga SDO-värden ofta respekterar dem med ”högre status” än de själva, och därför bör personer i ledning vara tydliga med hur arbetsplatsen ska fungera för allas trevnad)