Därför ska ni ta hjälp vid chefsrekryteringen

Därför ska ni ta hjälp vid chefsrekryteringen

Driver eller jobbar du på ett företag som behöver tillsätta en chefsposition? I det läget kan det av flera anledningar vara en god idé att ta hjälp med rekryteringen. Wes Group är ett företag med stor vana av att sätta rätt personer på rätt plats. Det har de gjort i mer än tio år.

Det finns flera goda anledningar till varför ditt företag ska låta wesgroup.se hjälpa till med nästa chefsrekrytering. Att rekrytera personal är ofta en tidskrävande process, även när det inte är en chefsposition som ska tillsättas. Rekryteringsprocessen sker ofta i flera steg och varje del kräver engagemang och tid. Men det är också en konst i sig att hitta en person som uppfyller de kriterier ditt företag behöver.

Mångfaldstänk är grunden i framgångsrik rekrytering

Wes Group har sedan de började sin verksamhet framgångsrikt tillsatt fler än 800 chefspositioner. De har dessutom byggt upp ett stort nätverk som de drar nytta av när de ska hitta personal. Vägledande för deras rekryteringsteknik är också att utmana invanda föreställningar. Detta gör de genom aktivt sträva efter mångfald, det vill säga att hitta kompetens i grupper näringslivet traditionellt sett varit dåligt på att uppmärksamma. Ungefär 80% av alla ledare Wes Group hjälpt till att rekrytera så långt har varit kvinnor. Vad är nyttan med mångfald för mångfaldens skull kanske du undrar? I slutändan är det väl ändå vad som står i balansräkningen som räknas? Så kan det mycket väl vara, men Wes Group tar stöd i forskning som visar att företag som präglas av mångfald överlag är mer lönsamma än de som präglas av homogenitet.

Ett rekryteringsföretag kan rekryteringar

Att vid chefsrekryteringar ta hjälp av ett företag med specialistkompetens är också ett sätt att undvika misstag som både kostar tid och pengar. Hur mycket tid har ni i ditt företag ägnat åt rekryteringar? Kanske en hel del, men förmodligen bara i samband med att ni sökt ny personal. Wes Group sysslar med rekryteringar hela tiden och har därför utvecklat metoder och rutiner som ökar chansen att hitta chefer med exakt den kompetens som krävs för positionen som ni vill tillsätta.