Fler studerar utomlands

Nu blir det enklare för oss svenskar att studera utomlands. Samordnaren Erasmus gör nämligen några förändringar som öppnar upp möjligheterna för fler. Förändringarna har redan gjort att fler valt att studera utomlands och varje år ökar antalet som åker iväg.

2202279-hands-holding-globe

Att studera utomlands kan vara riktigt roligt och ge viktiga erfarenheter som man tar med sig genom hela livet. Man kan antingen välja att ta ett år på high school utomlands när man går i gymnasiet, man kan även göra en kortare vistelse utomlands genom en språkresa och sedan finns även många möjligheter att studera utomlands via någon högskola eller universitet i Sverige. Just att plugga utomlands under sina högskolestudier blir nu ännu enklare.

Förenklar att plugga utomlands

Erasmus är den samordnare som fixar utlandsstudier under den högre utbildningen och förr har de varit begränsade till ett tillfälle. Men nu förändrar man inom Erasmus så att det ska vara lättare och det bestäms nu av månader, skriver DN. Studierna kan nu vara upp till 12 månader utomlands under ett kandidatprogram och lika många månader under ett mastersprogram. Det ska även bli lättare att kunna ha praktik under sommaren. Nu kan man istället enbart ha två månaders praktik i utlandet, istället för tre månader, som var minimum förut.  Dessutom finns det nya möjligheter att göra praktik utomlands direkt efter studiernas slut genom Erasmus.

Fler studerar i utlandet

De här förändringarna kommer göra att fler kan studera utomlands och man har redan börjat se att allt fler svenskar gör det. Nästan två av tre som väljer att plugga utomlands gör det i Europa. De enskilt mest populära länderna att åka och plugga i är dock Storbritannien och USA. Vilka länder som väljs har ändrats en del under åren. De senaste tio åren har Spanien, Frankrike och Australien tappat studenter. Några länder som fått fler studenter är Japan, Polen och Kina. Några av de länder som man kan plugga i via Erasmus är:

  • Belgien
  • Cypern
  • Estland
  • Grekland
  • Irland
  • Italien
  • Luxemburg
  • Malta
  • Portugal
  • Slovakien