Framgångsrikt företag med snäll chef

Att skapa ett lönsamt företag grundar sig i ett gott arbetsklimat och för att skapa ett sådant finns ett knep att använda sig av: att vara en snäll chef.

affärsfolk pratbubblor litenEn tuff arbetskultur strukturerad och framtagen av företagsledningen på vad de anser vara en lyckad skärgårdskonferens är ofta den bild som ges av hur ett företag utvecklas framåt och blir lönsamt. Men den bilden stämmer inte. Enligt ny forskning är det inte alls de hårda reglerna eller den stränga chefen som får ett företag att gå framåt och bli lönsamt. Nyckeln till ett framgångsrikt företag är egentligen nöjda medarbetare, och hur får man då sådana? Genom en snäll chef som frångår tanken om att vara hård och avståndstagande för att istället utstråla värme. Då blir medarbetarna både mer effektiva och produktiva eftersom detta gör att de känner större förtroende för sin chef, menar Emma Seppälä som doktor i psykologi och publicerat sin forskning i amerikanska Harvard Business Review skriver Metro. Men något att som chef lägga på minnet är att inte låta sig utnyttjas, det hela handlar om att vara stöttande och rättvis utan att förlora sin auktoritet, och hur lyckas man med detta?

Så är du en snäll chef

Enligt tidningen Chef är det totalt fyra punkter som en chef bör implementera på företaget för att skapa lönsamhet och dessa är:

  1. Att främja sociala kontakter eftersom detta leder till färre sjukskrivningar
  2. Visa sina anställda empati i sin chefsroll
  3. Ansträng dig för att hjälpa till i det dagliga arbetet såsom att exempelvis intressera dig för vad den enskilde medarbetaren arbetar med just nu och avlasta denne personligen
  4. Uppmuntra kommunikation på arbetsplatsen genom att öppna för samtal om problem som kanske finns eftersom att detta skapar en trygghet hos den anställde samt även bygger förtroende

Följer man ovanstående punkter menar Seppälä att medarbetarnas prestationer kommer att öka i takt med att de känner sig mer bekväma med sin chef och detta kommer i slutänden sedan att göra företaget lönsamt. Något som man för några år sedan bara trodde var möjligt genom stänga, strikta och hårda chefspersoner, något som alltså inte stämmer överhuvudtaget. Och vill man verkligen att den där konferensen i skärgården ska bli lyckad, ta då med dina anställda dit och låt dem vara med att skapa grunden för en bättre arbetskultur – ett tips som tidningen Resumé bidragit med i sin teori gällande hur man skapar en snällhetskultur på jobbet.