Goda chefsegenskaper

En bra chef kan lyfta hela verksamheten och utmärks av förmågan att leda både sig själv och andra. Bland flera goda chefsegenskaper finns också insikten om att chefen är en förebild som påverkar hela verksamheten.

En chef ska inte bara leda en verksamhet, utan samtidigt leda människor. Den attityd och det förhållningssätt som chefen har gentemot både arbetsuppgifter och medarbetare kommer smitta av sig på de anställda. Det är chefen som lägger ribban för vad som kan ses som etiskt accepterat, och hur transparent och innovativ verksamheten tillåts vara. Medarbetarnas möjligheter att utveckla verksamheten ligger till stor del i chefens händer. För att utveckla det egna chefsskapet kan det vara både klokt och effektivt att gå ledarskapsutbildning, för att både verksamhet och medarbetare ska lyftas. Det finns många bra chefer som gör mycket rätt, men missar små detaljer som gör att verksamheten ändå inte tar nästa kliv.

Goda chefsegenskaper

”MBA-utbildningar i all ära, men effektiva ledare kan bara skapas genom åratal av erfarenhet. Det är utmaningarna och misstagen som formar en bra ledare.” läs mer hos Veckans Affärer.

För att kunna leda andra, behöver en person kunna leda sig själv och även ha viss självkännedom. Precis såsom det står i citatet ovan ”Det är utmaningarna och misstagen som formar en bra ledare” och det är endast den personen som kan lära sig av sina misstag som sedan kan använda dem i framtiden. En god ledare kan både inspirera och tillåta medarbetarnas ideér bli nästa innovation, likväl som personen vågar ta ett tydligt ansvar och vara bestämd. En chef med gott självförtroende och stor ansvarskänsla, kommer få medarbetare med samma egenskaper. För att utveckla verksamheten är det också viktigt med tydlig kommunikation – vad är målen och hur når verksamheten dit?

En chef måste också kunna ta snabba beslut när förändringens vindar blåser – som det någon gång gör vid alla verksamheter. Medarbetarna måste känna ett förtroende för sin chef och detta förtroende byggs inte upp över en natt. Det är i det dagliga arbetet som förtroendet växer, men också som verksamheten växer. En god chef är närvarande och lyssnar till problemen och är också villig att lyssna till medarbetarnas lösningar till problemen.