Göteborgsföretagare? Låt en revisionsbyrå sköta revisionen

De flesta som driver företag drivs av en passion kring själva kärnverksamheten. För de flesta handlar den inte om redovisning och ekonomi. Den delen av företagandet är det bättre att lämna över till någon som sysslar med just det.

Behöver du som företagare i Göteborg hjälp med din redovisning och revision? Klicka här för att komma till Grant Thorntons sida för företag i Göteborg. Det är nämligen fördelaktigt av flera anledningar att låta en revisionsbyrå sköta revisionen.

Vad är revision och vad gör en revisor?

revisionFör att få klarhet i hur en revisionsbyrå kan hjälpa ditt företag är det först värt att klargöra vilken roll en revisor har. För aktiebolag som omsätter mer än 3 miljoner kronor om året, har en balansomslutning som överstiger 1,5 miljoner eller har fler än 3 anställda är det lag på att ha en revisor. Revisorns roll går ut på att granska ditt företags redovisning, samt hålla uppsikt över hur styrelsen tar hand om företaget. Det är inte revisorn som skriver samman själva redovisningen, däremot får ni i företaget ett kontrollerat underlag för redovisningen. Varför är det då bra att anlita en revisionsbyrå? Det finns flera anledningar.

Goda anledningar till att anlita en revisionsbyrå

En av de främsta anledningarna är att det sparar tid. De flesta företagare uppger att administration hör till de uppgifter som tar mest tid från själva kärnverksamheten. Att hålla koll på alla räkenskaper är tidskrävande om du saknar utbildning i ekonomi och redovisning. Det kanske bästa skälet är enligt Breakit.se att en utomstående revisor fungerar som en kvalitetsstämpling. Redovisningen har ju granskats av en utomstående som inte har någonting att vinna på att skyla över några obekväma faktum. Att anlita revisor kan med andra ord vara en bra affär på sikt, för att locka nya kunder och investerare. Om företaget ska slås samman med ett annat företag måste ni anlita en revisor.