Kan AI och robotar ta över ditt jobb?

Risken för att AI ska ta över en del av arbetsbördan för samhällen världen över sägs vara överhängande. En risk som innebär att de som tidigare burit ansvaret för denna börda nu inte längre har någon sysselsättning. Åtminstone inte just den sysselsättningen. Men hur ser framtiden ut för dessa, samt i allmänhet?

Om det är positivt eller negativt att AI kan ta över mer och mer av våra jobb är inte alltid en helt enkel fråga. Även om det skulle ta bort en typ av jobb, så kan det innebära fler fler karriärval på annan front. I vissa fall kan det underlätta ett arbete, utan att eliminera det.

Vilka jobb får gå, och vilka blir kvar?

Många av de jobb som kommer att försvinna innefattar både tekniska och praktiska jobb. Truckförare, lastbilschaufför, revisor och kassabiträde är några av jobben som kan vara hotade. Vad som gör dessa jobb utbytbara är att de har väldigt tydliga instruktioner, vilket eklare kan programmeras in i datorer.

Jobb som kräver exempelvis kreativitet eller social kompetens är betydligt tryggare. Åtminstone är inte tekniken i nuläget i närheten av att kunna fungera i just dessa yrken. Dessutom kan nya yrken uppstå, som vi i nuläget inte vet något om.

Medborgarlön?

Medborgarlön är något som har diskuterats en del i vissa kretsar. Andrew Yang, en amerikansk entreprenör och politiker, har bland annat förespråkat just Universal Basic Income som det kallas, eller UBI förkortat.

Detta skulle innebära att alla medborgare skulle få en grundlön, oavsett om de arbetar eller inte. Anledningen till att detta skulle kunna gå ihop är just automatiseringen i ekonomin, som gör att produktiviteten i samhället inte minskar, trots att mindre mänsklig arbetskraft går åt. Det finns såklart potentiella nackdelar med medborgarlön också. Vad händer med människorna i ett samhälle där ingen behöver göra något?