Krishantering

När det gäller god krishantering är åsikterna ofta delade. Hur vi tacklar en kris och hur vi återhämtar oss ifrån den är väldigt individuellt. När det gäller nyhetsrapporteringen kring kriser i samhället har saker och ting förändrats radikalt under de senaste åren. Nu handlar det inte länge om att hålla deadlines och dubbelkolla varje artikel till punkt och pricka med ett flertal andra kollegor. Nu gäller det att alltid vara först på plats och att vara den som först får ut informationen till läsarna.

Webben blir prio 1

Aftonbladet är ett av de nyhetsföretag som har tagit tillvara på den nya trenden. De har valt att sluta fokusera på sin lösnummersförsäljning för tidningen och har istället som policy att vara först med att publicera nyheter online. Det innebär att så fort en nyhet har nått redaktionen ska den så fort som möjligt ut på Aftonbladets hemsida. Även kanal 4 har valt att gå i samma banor som Aftonbladet, fast i tv-rutan istället. De har lanserat en ny kanal som heter TV4 News som sänder nyheter 24 timmar om dygnet, året runt.

Unicitet är kung

I och med att tiderna har ändrats när det kommer till nyhetsrapporteringen har det även blivit viktigare än någonsin att varje skribent/reporter hittar sin egen vinkel på den händelse de ska skriva och rapportera om. Eftersom det är svårt att vara den som är först på plats och som först får ut den färska nyheten jämt. Så istället för att lägga fokus på den uppenbara händelsen har det idag blivit viktigare än någonsin att hitta en unik vinkel att rapportera kring.