Läs ekonomi & få ny vind i dina segel

Det räcker med att du någon gång har öppnat en dagstidning eller sett nyheter i TV för att förstå vilken hårdvaluta det är att ha kunskaper i ekonomi. Oavsett vilken bransch du arbetar i kan studier i ekonomi vara ett klokt val för att öppna upp fler karriärvägar.

I och med att du läser detta finns det en god chans att du är ute efter att ett hitta sätt som leder dig vidare i karriären. Beroende på vilken bransch du är verksam i kan studier i ekonomi vara en av de mest potenta sätten att avancera. Oavsett om det handlar om national-, privat- eller företagsekonomi är fördjupade kunskaper i ekonomi kompetens som efterfrågas. Gör slag i saken och ansök till ekonomiutbildning hos EFL Executive Foundation Lund för att stärka din position på arbetsmarknaden, eller läs vidare för att få reda på mer om varför det kan vara en bra idé.

Viktigt med ekonomisk kompetens

Det finns i princip inte någon bransch överhuvudtaget som inte efterfrågar ekonomisk kompetens. Framför allt inom näringslivet är det, när allt kommer omkring, balansräkningen som för saker och ting framåt. Kunskaper i ekonomi ses som så viktiga att det i vissa länder debatteras om huruvida grundläggande kunskaper i ekonomi är någonting som ska läras ut redan i grundskolan. Ta Finland som exempel. Där visade en undersökning som genomfördes 2019 att 80 procent av invånarna anser att ekonomiska kunskaper borde läras ut på grundskolenivå. Det säger sig själv att fördjupade ekonomiska kunskaper av det slag som du får av en utbildning hos EFL Executive Foundation kan vara ett steg i rätt riktning.

Hur ska du hinna?

Det där med studier kan vara något av ett dilemma för dig som redan har en anställning. Än mer om det är så att du har barn och familj. Som tur är finns det förmodligen fler vägar för dig att hinna med studier ändå än vad du kanske tror. Hur du kan hantera din nuvarande arbetssituation när du studerar:

  • Kolla om du kan få tjänstledigt, många företag har fackavtal som ger anställda rätt till ledighet för studier.
  • EFL Executive Foundation erbjuder flera utbildningar med flexibla studietider som kan bedrivas både på plats och på distans.
  • Undersök om det finns möjligheter för dig att gå ned i arbetstid. Att du kommer höja din kompetens vilket kommer vara företaget till gagn är ett bra argument.
  • En utbildning i ekonomi kommer inte bara höja din ekonomiska kompetens, det ger också en chans att nätverka och lära känna kontakter som kan bli viktiga både för företaget du arbetar på och för din fortsatta yrkeskarriär.

Sammanfattningsvis är ekonomi en bärande del av kompetensen hos alla företag och kommunala eller statliga verksamheter. Att ta ditt nästa steg i karriären handlar därför i första hand om att du ska våga ta steget och lita på att din magkänsla leder dig rätt. Med så gott om bevis om ekonomins betydelse i din omedelbara närhet är det bara att köra på och låta de ekonomiska vindarna lyfta dig.