Måndag hela veckan

I dag skriver vi om rekrytering av sjuksköterskor från andra länder, om hur norrmän tycker mest om måndagen i arbetsveckan samt om hur både svenskar och norrmän lyfter fram de sociala aspekterna av jobbet som det som gör det roligast.

De flesta arbetsplatser vill ha kvalificerade medarbetare, därför är det också många som tar hjälp av firmor som till exempel http://www.andara.se/ med uthyrning och direktrekrytering.

En bransch som verkligen skulle behöva hjälp med direktrekrytering kan vi läsa om i Dagens Nyheter, det är vården. I artikeln står det nämligen att Sveriges brist på sjuksköterskor skulle lindras om man rekryterade från andra länder i EU, som Spanien, Portugal och Italien. Det blir nämligen Blodtryck 1440x500billigare med inhyrd personal och detta är något som landstingen har hakat på. När dessutom flera tusen sjuksköterskor saknar blir det ett måste med ett krafttag om hela situationen. De närmaste årens pensionsavgångar gör inte det hela lättare att hantera. Det ska inte vara sönderarbetade personer som tar hand om hela vården, alla ska tycka det är roligt att gå till jobbet.

Måndag eller fredag bästa arbetsdagen?

I en artikel som vi kan hitta i branschtidningen Arbetarskydd, kan vi läsa om hur man i Norge uppskattar måndagen som arbetsdag allra mest, tvärtemot alla andra länder. I nästan alla länder är det i stället måndag som man tycker sämst om och fredagen som är den bästa dagen i arbetsveckan. I samma artikel kan vi läsa följande:

Svenskarna och norrmännen i undersökningen lyfter framförallt upp de sociala aspekterna på vad som menas med en bra dag. Man äter oftare lunch tillsammans med kollegerna, föredrar att arbeta tillsammans, uppskattar arbetslag där deltagarna har olika bakgrund och erfarenheter.