Minska de administrativa arbetsuppgifterna

Onödiga administrativa arbetsuppgifter är det som slukar mest tid på arbetet för många. Det är pappersarbete på pappersarbete och ofta även dubbelarbete. Men det finns sätt att minska bördan.

I takt med att allt mer digitaliseras och automatiseras minskar också de administrativa arbetsuppgifterna. Men ännu är det mycket som sköts manuellt och även med fysiska papper. På en HR-avdelning är det mycket administration som krävs, allt går inte att få bort men företaget kan köpa in ett HR-system som underlättar för medarbetarna i det dagliga arbetet.

”För personalen på HR-avdelningen är det mycket att hålla koll på. Det är tidrapporter som ska kontrolleras, förmåner som ska registreras, löner som ska sammanställas och skatt som ska räknas ut.”

Arbetsuppgifter på en HR-avdelning

En HR-avdelning har ett stort ansvar för ett företag. Det är avdelningen som ska vara medarbetarnas hjärta, här ska de tas om hand och det är härifrån som deras lön utbetalas. De anställda ska även kunna rådfråga sin HR-avdelning med allt från lön, skatt och arbetsmiljöfrågor. För personalen på HR-avdelningen är det mycket att hålla koll på. Det är tidrapporter som ska kontrolleras, förmåner som ska registreras, löner som ska sammanställas och skatt som ska räknas ut. Har företaget köpt in ett bra HR-system så görs mycket av detta automatiskt vilket såklart underlättar och även sparar tid. Tack vare att systemet själv räknar ut allt så minskar också risken för att fel uppstår på grund av den mänskliga faktorn.

Vidare ska en HR-avdelning vara behjälplig vid rekryteringar. Det ska annonseras, göras urval bland ansökningarna, det ska hållas i intervjuer och till sist ska ett anställningsavtal skrivas på. Det är även på en HR-avdelning som kompetensutveckling ofta sköts.