Tänk på detta vid företagsöverlåtelse

Tänk på detta vid företagsöverlåtelse

Har du fått möjligheten att ta över ett företag? Oavsett om du köper ett existerande företag eller om det överlåts på dig som gåva är det en både spännande och komplicerad affär. Därför är det viktigt att förstå vad överlåtelsen innebär, samt att söka rätt hjälp med processen.

Med företagsöverlåtelse avses att ett företag byter ägare. Ägarbytet sker genom att du helt eller delvis antingen köper företagets tillgångar eller köper aktier eller andelar i företaget. Tillgångar eller aktier kan också överlåtas som gåva, vilket ofta sker i familjeföretag. Överlåtelsen är en tidskrävande process som ställer stora krav på både säljare och köpare. Därför rekommenderas samtliga parter att anlita en advokat som hjälper med företagsöverlåtelser för att säkerställa en trygg affär. Även om det numera finns onlineverktyg som automatiskt genererar delar av överlåtelsen är det fortfarande väldigt mycket som är unikt för varje enskild affär. Det gör att villkoren i köpeavtalet måste anpassas för varje enskilt fall.

Att tänka på som köpare

Som köpare har du ett ansvar för att göra en grundlig undersökning av företaget och dess ekonomiska, juridiska, skattemässiga och marknadsmässiga situation. Det kallas due diligence och nedan följer några exempel som du behöver ha koll på:

  • Den senaste årsredovisningen. Den skaffar du antingen från säljaren eller Bolagsverket.
  • Företagets resurser och resultat
  • Vilka avtal och överenskommelser som företaget ingått
  • Varför den nuvarande ägaren valt att sälja.

Det är också viktigt att tänka på vad som ska ske med nuvarande anställda. Om du tror att det är nödvändigt att göra uppsägningar bör du kontrollera vilka villkor som gäller.

Att tänka på som säljare

När du säljer ett företag är det framförallt viktigt att i köpeavtalet begränsa ditt ansvar för de fel och brister som kan finnas i företaget. Det är framförallt i detta skede du behöver hjälp av en kunnig jurist.

För att minska risken för obehagliga överraskningar behöver även du skaffa dig en god bild av ditt företag och dess ekonomiska och marknadsmässiga situation. Det hjälper dig att inte övervärdera företaget och ger dig samtidigt möjlighet att se till att det är ordning och reda i företagets finanser, bokföring och lager. Det gör i sin tur företaget mer attraktivt för köparen och minskar riskerna för konflikter efter överlåtelsen. Med rätt förberedelser och kunnig juridisk hjälp kan företagsöverlåtelsen bli till en lönsam affär för både köpare och säljare.