Utbilda dig till en bra ledare

Utbilda dig till en bra ledare

Visst drömmer de flesta om att bli sin egen chef – men varför inte passa på att bli andras chef också? Att kvalificera sig som en bra ledare kräver en god utbildning. Många tror att en chef ska ha ett hårt skal, men faktum är att det snarare är sinnebilden av en riktigt dålig chef. Här skriver vi om vad som utgör en bra ledare och vad som man absolut inte bör göra om man vill bli en impopulär chef.

Visste du att Sverige har nordens bästa ledarskapsutbildning? På SSE Executive Education https://exedsse.se/ utvecklas man ledare med olika spetsområden som innovation, entreprenörskap, hållbar ekonomi och finansiell ekonomi. En bra ledare ökar nämligen konkurrenskraften hos företag och skapar en gemensam strävan hos de anställda. En ökad samhörighet mellan de anställda ökar chanserna till att målen sätts för ditt företag.

Arbetsmarknaden genomgår just nu en massiv förändring som skapar nya viktiga krav på hur en bra chef ska vara. Inte nog med att efterfrågan av nya tjänster uppstår och skapar nya typer av företag – de anställda omformas också jämte samhällets övriga utveckling. Det många arbetstagare efterfrågar idag är en dynamisk arbetsplats där man har goda relationer med sina kollegor, har flexibla arbetstider och möjlighet till kompetensutveckling.

De anställdas krav på arbetsplatserna måste en ledare kunna tillgodose utan att det på något sätt skapar problem i organisationen.

En bra chef är lyhördEgenskaper som efterfrågas hos en chef

Så vad efterfrågas av en bra chef? Ofta får vi läsa om hur en chef kan vara dålig på olika sätt. DN skriver till exempel i en artikel som nästan utgår från att en chef är dålig och hur man bör hantera det som anställd. VA utgår från samma problematik och Café liknar en dålig chef vid ett småbarn. Det är mycket enkelt att tala ner om en position, men låt oss istället vända på det.

Vilka är tecknen på att du har en bra chef?

  • Lyhördhet. En bra chef är som en antenn. Den märker av när det är någon obekväm stämning och kan lätt fånga upp sådana situationer innan krisen briserat.
  • Ärlighet. Eller kanske snaraer: någon som kan ge dynamisk feedback. I ett känsligt samtal om lön eller personlig utveckling är en bra ledare någon som ger konstruktiv feedback och inte lämnar vaga förhoppningar som inte införlivas.
  • Rättvis. Goda, effektiva medarbete måste belönas på olika sätt. Samtidigt får man absolut inte vara favoriserande.
  • Aktiv, modig. Motsatsen till passiv och feg, helt enkelt. Uppstår en konflikt mellan de anställda måste en chef kunna hantera den situationen, inte dra sig undan.