Utbildning senare i livet

För de allra flesta är en högre utbildning något som man skaffar sig när man är yngre, efter gymnasiet. De flesta som genomför en högskole- eller universitetsutbildning gör de när de är mellan 20-30 år. Men ingen regel utan undantag. Utbilda sig kan man även göra betydligt senare i livet. Det är nämligen ingen ovanlighet att man under en period i sitt liv befunnit sig i en specifik bransch eller position i yrkeslivet men sedan av olika anledningar bestämmer sig för att helt byta spår och bransch. Ibland kan man ta ett sådant beslut utan att någon utbildning krävs, då man redan har en yrkeserfarenhet och även eventuellt en tidigare utbildning. Eller så kommer man på olika sätt behöva studera under en period för att bli det som man vill.

Chefscoaching

Att man studerar senare i livet behöver dock inte betyda att man helt byter bransch eller område. En vidareutbildning kan vara en del som gör att man kan ta sig längre fram i det yrke som man redan från början har valt. Är man personalansvarig eller chef för ett team är det ovanligt att man vill bli en av cheferna högre upp i organisationen. Då kan man behöva en chefscoach för att kunna ta sig dit, vilket även det är en form av utbildning. För en högskoleutbildning är givetvis inte det enda sättet att lära sig nya kunskaper och utvecklas. De finns även gott om meriterande kvällskurser och många större företag håller egna utbildningar för sina anställda.

Det är därmed aldrig för sent för att nå sina mål. Har man ett brinnande intresse för något så känner man själv när man är mogen för att faktiskt testa om det kan utvecklas till något mer än bara ett intresse. Att utbilda sig kan man göra under hela livet. Oavsett om man är chef eller anställd.